⚠️ خروجی‌های غیرمنتظره از صرافی‌ها


بر اساس داده‌های CryptoQuant، حدود 11.961 واحد بیت‌کوین در عرض یک ساعت از صرافی‌ها خارج شده است، این خروجی‌ها به ترتیب در صرافی‌های زیر صورت گرفته است:

👇👇👇

1. Gemini 9,009 BTC
2. Coinbase_pro 1,510 BTC
3. Okx 524 BTC